Ciąża

Słowniczek, czyli język angielski na porodówce

Dzisiaj kilka zwrotów potrzebnych przy spotkaniu z położną:

Nausea/vomiting/morning sickness – nudności/wymioty poranne
First day of the last period-pierwszy dzień ostatniej miesiączki
Medical history-historia chorób
Urine sample-próbka moczu
Full blood count – morfologia krwi
Viral infection – infekcje wirusowe
Last Cytology Smear – wynik ostatniego wymazu cytologicznego
Drug allergies – alergie na leki

Tags: 

Strony